Kontakt

Do wszystkich osób, firm i podmiotów zaangażowanych
w projektowanie materiałów graficznych dla Miasta Koszalina.

W celu zachowania spójności komunikacji wizualnej prosimy o stosowanie zasad opisanych
w Księdze Identyfikacji Wizualnej. W razie pytań lub wątpliwości mogą Państwo kontaktować się z:

Wydziałem Komunikacji Społecznej i Promocji
Urzędu Miejskiego w Koszalinie:

tel. (+48) 94 348 86 08

Tomasz Nowe
tomasz.nowe@um.koszalin.pl
+48 504 049 355

Andrzej Fulbiszewski
andrzej.fulbiszewski@um.koszalin.pl
+48 692 074 324

lub
Agencją Rio Creativo
ul. Mickiewicza 26/2
76-200 Słupsk
biuro@riocreativo.pl
tel. +48 59 307 00 06